با سلام
ارثیه یا مال بجامانده از زن (مادر )پس از فوت بین فرزندان (1دختر و 3 پسر )و پدر و مادر ایشان چگونه باید تقسیم گردد

با سلام و تشکر از ارتباط شما با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی!
اول مال آن مرحومه را شش قسمت می کنند و به هر یک از پدر و مادر یک ششم مال را می دهند و چهار قسم باقی مانده را هفت قسمت می کنند یک قسم از هفت قسم را دختر می برد و دوقسم از شش قسم باقی مانده به هر پسر می رسد. مثلا اگر باقی مانده هفت میلیون باشد یک میلیون به دختر و به هر پسر دو میلیون می رسد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 2734.