لسقط عمدی جنین 5 هفته ای چیست؟ نحوه پرداخت دیه و اینکه دیه به چه کسی تعلق می گیرد؟ اگر سقط 2 سال پیش بوده باشد ملاک محاسبه دو سال پیش است یا امسال؟

با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
1- سقط جنین حرام است و اگر کسی مرتکب سقط جنین شود، علاوه بر آن که مرتکب گناه شده است، باید دیه نیز پرداخت کند.(1)
دیه سقط جنین در چهل روز اول 20 مثقال شرعي طلاي سکه دار است که هر مثقال هيجده نخود مي باشد و مثقال شرعی مساوی به سه چهارم مثقال رایج فعلی بازار می باشد و مثقال فعلی بازار 24 نخود می باشد و در چهل روز دوم 40 مثقال ديه جنین است و در چهل روز سوم 60 مثقال شرعی طلا، دیه او مي باشد.
بنابراین دیه جنین5 هفته ای یا کمتر از آن 20مثقال شرعی طلا می باشد و اگر از چهل روز بیشتر بوده است 40 مثقال دیه دارد. (2)
دیه سقط جنین برکسی واجب است که مباشر در سقط باشد، و هم چنین ديه به مباشر و مسبب در سقط نمي‏رسد.(3)
بنابراین اگر دکتر سقط جنین کرده باشد دیه بر دکتر واجب است و اگر زن هم مسبب آن بوده است، دیه بر زن نمی رسد و به شوهر زن که پدر جنین است باید دیه را بدهد. البته شوهر؛ می تواند دیه را بر دکتر ببخشد.
اگرخود زن با استفاده از دارو جنین را سقط کرده است، دیه بر زن واجب است و باید به پدر جنین دیه را بدهد و یا از پدر بچه طلب بخشش کند که او را ببخشد.
اگر شوهر نیز مسبب سقط باشد، دیه به سایر ورثه جنین می رسد و زن می تواند از سایر ورثه جنین طلب بخشش کند تادیه را ببخشند.
2- اگر دو سال از زمان سقط گذشته باشد، و بخواهد دیه را بدهد. باید به نرخ روز دیه را پرداخت کند و یا طلب بخشش کند،
پي‌نوشت‌ها:
1. آیت الله خامنه ای، اجوبة الإستفتائات، سؤال 1260.
2. امام خمینی، تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الديات، في‏ديه الجنين، ص 597.( نظر رهبری مطابق با فتوای امام خمینی می باشد).
3. تحريرالوسيله، ج 2، كتاب المواريث، الثاني من‏الموانع: القتل، ص 368، مسأله 2.