با سلام و وقت بخیر.

آیا نماز و روزه قضای مادر بر پسر بزرگتر واجب است؟ در صورتیکه نیست آیا اشکالی دارد که پسر بزرگتر نماز و روزه قضای مادر را خود ادا کند یا کسی را اجیر کند؟
با تشکر.

با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
قضای نماز ها و روزه های مادر، بر فرزند بزرگ تر واجب نیست. ولی بهتر است که فرزند بزرگ آن ها قضا کند.(1)
هر چند قضای نماز ها و روزه های مادر واجب نیست. اما اگر فرزند بزرگ یا هر شخص دیگری بخواهد این کار را انجام دهد اشکال ندارد و صحیح است.
پی نوشت:
1. آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1398.