با سلام. من از چند روز قبل از قاعدگی لکه بینی دارم(4-5).آیا در این مدت نزدیکی اشکالی از لحاظ شرعی دارد؟نمازم چطور؟من باید نمار بخوانم یا نه؟ خواهش می کنم هر چه زودتر جواب منرا بدهید.

در صورتی که لکه بینی چند روز قبل از قاعده گی دوام دار باشد و سه روز اول به صورت دوام دار لکه بینی باشد و خون هر چند از فضای داخل، قطع نشود یعنی هرچند خون ، زود زود خارج نشود. ولی فضای داخل همیشه خون داشته باشد و نیز از اول لکه بینی تا تمام شدن عادت ماهیانه بیش از ده روز طول نکشد، لکه بینی ها حکم حیض را دارد هم نزدیکی با شوهر حرام است و هم نماز خواندن در ایام لکه بینی حرام می باشد.
اما اگر یکی از این دو شرط نباشد، یعنی یا لکه بینی سه روز دوام دار نباشد، مثلا یک روز لکه بینی باشد و خون قطع شود و یک روز یا نصف روز یا چند ساعت خون درفضای داخل هم نباشد و دوباره لکه بینی باشد، حکم حیض را ندارد.
هم چنین اگر از اول لکه بینی تا پاک شدن از عادت بیش از ده روز طول بکشد ، در این صورت نیز روزهای لکه بینی حکم حیض را ندارد و فقط روزهای عادت حکم حیض را دارد و نزدیکی با همسر حلال است و اگر به احکام استحاضه عمل کنید نماز های شما نیز صحیح است و باید نماز ها را بخوانید.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، مسأله 405 و 406و 415.