و بگوین که ازدواج موقت به شاهید ضرورت دارد یا نه. آیا میتوانیم با دختر باکره ازدواج موقت کرد؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
پاسخ 1 - بوسیدن و لیسیدن اعضاى تناسلى زن و شوهر و وارد کردن آلت در دهان همسر(زن و مرد) از نظر شرعی اشکالی ندارد . زن و شوهر می توانند هر نوع کامجویی جنسی، از همدیگر ببرند.(1)
البته بهتر است مرد و زن مؤمن از کارهایی که مخالف کرامت مؤمنان است، خودداری نمایند. از طریق طبیعی و مواردی که منافی با کرامت مؤمنان نباشد، از همدیگر لذت ببرند.
البته از نظر پزشکى رعایت بهداشت لازم است، زیرا آلت تناسلى در معرض ابتلا به بیمارى هاى پوستى و رشد قارچ هاى مختلف مى باشد. باید مطمئن بود ناراحتى پوستى و دیگر بیمارى ها وجود ندارد. بلعیدن منی و ترشحاتی که خارج می شود ،حرام است.
پاسخ 2 - ازدواج دائم و موقت نیاز به حضور شاهد ندارد. البته باید سایر شرایط صحیح بودن صیغه که در رساله مرجع تقلید تان بیان شده است، رعایت شود.(2)
پاسخ 3 - ازدواج چه به صورت دایم و چه به صورت موقت جایز است ولی در فتوای علما آمده است: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد ،اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد ،باید از پدر یا جد پدرى خود اجازه بگیرد. بیشتر فقها اجازه پدر را براى ازدواج موقت با دختر باکره شرط مى‏دانند، اما در صورتی که باکره نباشد ، شرط نیست. شما باید دراین مسئله طبق نظر مرجع تقلید خودت عمل کنی.(3)
لطفا هرگاه سوال شرعی می پرسید ،نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهیم.
پی نوشت:
1. استفتا از دفتر رهبری و استفتاءات از آیت الله مکارم شیرازی. بخشی از مسائل کثیر الابتلاء ،س 93.
2. امام خمینی، توضیح المسائل ،م 2369 - 2376 .
3. امام خمینی توضیح المسائل، مسأله 2376؛و آیت الله خامنه ای ، مسایل مورد ابتلا، س50.