روشن است که مسئله معاد و حیات اخروی از جمله محوری ترین باروهای دینی است. اما مراد شما از «معاد محوری» برای ما روشن نیست. لطفا مراد خودتان را واضح تر بیان کیند تا پاسخ متناسب با آن را ارسال کنیم.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.