با سلام و قبولی طاعات

آیا دعای اسماء ادریسیه سندیت دارد ؟ اگر دارد خواص هر دعا را با کل متن دعا خواستارم
با تشکر فروان و شرمندگی از سوالات بسیارم
ومن الله توفیق .

دعایی که به "اسماء ادریسی" مشهور و 40 اسم می باشد (در اینترنت گاهی کامل و گاهی ناقص نقل شده)، در کتاب "مهج الدعوات" سید بن طاووس در فصل آخر از جمله ادعیه متفرقه و به عنوان "دعای ادریس پیامبر"نقل شده است.(1)
ایشان در شرح این دعا گوید:
از حسن بصرى يافتم كه چون خداى تعالى ادريس - عليه السلام - را به [سوى‏] قومش فرستاد، اين نام ها را به او تعليم داد و وحى كرد كه اين نام ها را آهسته و در نفس خود بگويد و آن ها را براى قوم خود ظاهر نكند و خدا را به اين نام ها بخواند و به بركت اين دعا بود كه خداى تعالى او را به آسمان به مكانى بلند برد. پس بعد از آن، اين دعا را به موسى تعليم نمود و بعد از آن، به حضرت محمّد مصطفى - صلّى اللَّه عليه و آله - و آن حضرت اين دعا را در جنگ احزاب خواندند.
حسن بصرى اضافه می کند كه: من از ترس حجّاج پنهان بودم و اين دعا را خواندم. پس خداى تعالى شرّ او را از من نگاه داشت و هر آينه، بر من كسان او شش مرتبه داخل شدند و من اين دعا را خواندم. پس مرا نديدند و خداى تعالى چشم هاى ايشان را از ديدن من پوشانيد.
اين دعا را جهت طلبيدن آمرزش همه گناهان بخوان. پس حاجت خود را از مطلب آخرت و دنيا سؤال كن. پس به درستى كه حاجت تو - ان شاء اللَّه - برآورده مى‏شود و اين دعا، چهل اسم است و آن اين است: ... (2)
گر چه سید ابن طاووس این دعا را در کتاب ارزشمند خود آورده و آن را عرشی شمرده که به حضرات ادریس و موسی و محمد - صلوات الله علیهم اجمعین - تعلیم داده شده است، ولی این دعا به سند معتبری به دست ما نرسیده و از طریق امامان اهل بیت که باب علم نبوی هستند، نقل نشده و حسن بصری از صوفيان بوده و فرد مورد اعتمادی نیست.
آثاری هم که در اینترنت برای این دعا آورده اند، مثل خود دعا مستند نیست و در نقل سید هم نیامده و نمی توان بر آن ها اعتماد کرد.الیته خواندن آن به قصد رجا و به امید مطلوبیت اشکال ندارد
اما سعی کنید دعاهایی بخوانید که معتبرباشد و از ائمه نقل شده است
پی نوشت ها:
1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، قم، دارالذخائر، 1411 ق، ص 304 - 306.
2. همان؛ محمد نقی طبسی، ترجمه مهج الدعوات، تهران، رایحه، 1379 ش، ص 470.