پرسشگرمحترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي
خوردن گوشت جوجه تیغی حرام است، و تغذیه آن از ریشه گیاهان و درختان تأثیری در این حکم ندارد، زیرا پاره ای دیگر از حیوانات نیز از گیاهان و درختان تغذیه می کند، ولی حرام است مانند موش و فیل.(1)
پی نوشت:
1. سوال از دفتر آیت الله خامنه ای(شماره تلفن: 7746666-0251).