لطفا:کتاب-سایتی را به من معرفی کنید

پاسخ:
با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
در اين خصوص مراجعه كنيد به :
1- كتاب «اثبات حقانيت و جامعيت اسلام و پاسخ به چراها »،‌ سيد غلامرضا موسوي بروجردي، قم، نشر ابتكار دانش.
2- كتاب «عهدين و قرآن و علم »، موريس بوكاي،‌ ترجمه دكتر حسن حبيبي، تهران، انتشارات اطلاعات.
3- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژى تطبیقی، محمد تقى مصباح یزدی، (باطل بودن مكاتب مادي ديناميك و مكانيك)
4- سایت: http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1008.aspx