سلام
1-آیا عرق فرد محتلم نجس است؟
2-آیا دست زدن فرد محتلم به اجسامی که دارای رطوبت مسریه هستند، باعث نجس شدن آن جسم میشود؟

پرسش: : نجاست
شرح : سلام 1-آیا عرق فرد محتلم نجس است؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط با این مرکز
پرسشگر گرامی ،عرق کسی که در خواب محتلم شده است نجس نمی باشد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای ،اجوبه استفتائات ، س 270

پرسش: 2-آیا دست زدن فرد محتلم به اجسامی که دارای رطوبت مسریه هستند، باعث نجس شدن آن جسم میشود؟
پاسخ :
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط با این مرکز
پرسشگر گرامی ،با توجه به اینکه عرق انسان محتلم نجس نیست صرف دست زدن باعث نجاست نمی شود مگر اینکه دست او قبلا با نجاستی مانند منی و غیره ، برخورد کرده باشد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای ،اجوبه استفتائات ، س 270