یعنی برای ما می شود دو قنوت .
3 - ایا به قول سنی ها می توان حتی در حالی که امام در ابتدای سلام دادن به نماز است ما اقتدا کنیم و بنشینیم و هیچ نگوییم و بعد از اتمام سلام ما بلند شده و نماز خودمان را بخوانیم ؟
4 - در چه موقعی می توانیم جماعت را رها کنیم و ادامه ی نماز را فُرادا بخوانیم ؟ مثلاً کاری پیش آمده است ؟
5 - اگر در صف نماز جماعت قرار گرفتیم و دیدیم امام جماعت قرآئت عربی صحیح ندارد ؛ چه کنیم با او ادامه دهیم و نمازمان درست است و یا باید نماز را رها کنیم چون نمازش باطل است و یا از آن جایی که فهمیدیم ؛ نماز را فُرادا ادامه دهیم ؟
6 - امام جماعت مسجد محل ما رکعت سوم و چهارم ؛ تسبیحات اربعه را خیلی سریع می خواند و ما که مثلاً در رکعت دوم به او رسیدیم و برای ما رکعت اول می شود و او بلند شده و وارد رکعت سوم می شود که تسبیحات اربعه را می خواند ؛ ما هم بلند می شویم ولی چون برای ما رکعت دوم حساب می شود بایستی حمد و سوره را بخوانیم ؛ ولی امام جماعت انقدر سریع می خواند که ما هنوز حمد را تمام نکرده ایم او به رکوع می رود ؛ در این مواقع ما چه کنیم ؟

پرسش 1:
ما از کجاي نماز جماعت مي توانيم به امام جماعت اقتدا کنيم ؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي، با سلام و سپاس از ارتباط­تان با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
در هر رکعتي تا پيش از بلند شدن امام جماعت از رکوع، انسان مي تواند اقتدا کند و به جماعت ملحق شود.
همچنين در رکعت آخر و هنگام تشهد و سلام امام جماعت مي شود اقتدا کرد . در اين صورت فقط انسان به ثواب نماز مي رسد و جزء رکعات نماز او به حساب نمي آيد.
پي نوشت :
1. آيت الله خامنه اي ، اجوبه استفتائات ، س 567.

پرسش 2:
آيا اگر در رکعت دوم ما به امام جماعت اقتدا کنيم و براي ما رکعت اول حساب مي شود ؛ ايا با اينکه رکعت اول است آيا مي توان با امام جماعت قنوت را خواند ؟ و در رکعت دوم هم دوباره قنوت بخوانيم ؟
شرح : يعني براي ما مي شود دو قنوت .

پاسخ:
در اين صورت انسان بايد با امام جماعت قنوت بخواند . در رکعت بعد اگر وقت شد، مستحب است قنوت بخواند . اگر وقت نشد ، قنوت را نخواند.(1)
پي نوشت :
1. امام خميني ، توضيح المسائل ،م1439 ( مطابق با نظر مقام معظم رهبري).
پرسش 3:

آيا به قول سني ها مي توان حتي در حالي که امام در ابتداي سلام دادن به نماز است ما اقتدا کنيم و بنشينيم و هيچ نگوييم و بعد از اتمام سلام ما بلند شده و نماز خودمان را بخوانيم ؟

پاسخ:
در رکعت آخر نماز هم مي شود اقتدا کرد .در آن حال انسان مي تواند تشهد را بخواند. بعد از تمام شدن نماز امام جماعت، بلند شود و نماز خود را بخواند.(1)
اين حکم فقط در صورتي است انسان به تشهد امام جماعت برسد. بنابراين در حال سلام دادن امام جماعت نمي شود اقتدا کرد.
پي نوشت :
1. آيت الله خامنه اي ، اجوبه استفتائات ، س 567.
پرسش 4:
در چه موقعي مي توانيم جماعت را رها کنيم و ادامه ي نماز را فُرادا بخوانيم ؟ مثلاً کاري پيش آمده است ؟
پاسخ:

در هر صورتي انسان مي تواند نيت فرادا کند و نماز خود را به صورت فرادا ادامه بدهد.(1)
پي نوشت :
1. امام خميني ، توضيح المسائل ،م1423 ( مطابق با نظر مقام معظم رهبري).
پرسش 5:

اگر در صف نماز جماعت قرار گرفتيم و ديديم امام جماعت قرآئت عربي صحيح ندارد ؛ چه کنيم با او ادامه دهيم و نمازمان درست است و يا بايد نماز را رها کنيم چون نمازش باطل است و يا از آن جايي که فهميديم ؛ نماز را فُرادا ادامه دهيم ؟

پاسخ:

در نماز لازم نيست که انسان ، نکات تجويدي را مراعات کند، بلکه همين مقدار که انسان حروف را از مخارج آن ادا کند، به صورتي که عرب بگويد تلفط او درست است ، کافي مي باشد.
اگر انسان در نماز جماعت متوجه شود که امام جماعت نماز را غلط خواند، اگر مي شود بايد به او بفهماند. اگر امکان ندارد و يا اينکه به صورت کلي قرائت امام اشتباه است، بايد نيت فرادا کند. نماز خود را فرادا بخواند . بايد از همان جايي که امام غلط خوانده است، ادامه بدهد.(1)
پي نوشت:
1. سوال تلفني از دفتر آيت الله خامنه اي (7746666-0251).
پرسش 6:
امام جماعت مسجد محل ما رکعت سوم و چهارم ؛ تسبيحات اربعه را خيلي سريع مي خواند و ما که مثلاً در رکعت دوم به او رسيديم و براي ما رکعت اول مي شود و او بلند شده و وارد رکعت سوم مي شود که تسبيحات اربعه را مي خواند ؛ ما هم بلند مي شويم. ولي چون براي ما رکعت دوم حساب مي شود بايستي حمد و سوره را بخوانيم ؛ ولي امام جماعت انقدر سريع مي خواند که ما هنوز حمد را تمام نکرده ايم او به رکوع مي رود ؛ در اين مواقع ما چه کنيم ؟

پاسخ:

در صورتي که انسان وقت نداشته باشد ،نبايد سوره را بخواند .خواندن قنوت هم در هر صورت مستحب است.
بنابراين در اين گونه موارد بايد سوره حمد را حتما بخوانيد و به رکوع برسيد . اگر به رکوع امام نرسيديد ،در سجده خود را به امام برسانيد.(1)
پي نوشت :
1. امام خميني ، توضيح المسائل ، م1442 و م1443 ( مطابق با نظر مقام معظم رهبري).