سلام
حکم شک در تعداد سجده های یک رکعت نماز چیست ؟

پرسشگر گرامی باسلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
اگر انسان درحال نشسته یا درحال برخاستن شک کند که یک سجده انجام داده یا دو تا، باید یک سجده دیگر انجام دهد؛ اما اگر در حال ایستاده یا بعد از آن، شک کند که یک سجده انجام داده یا دو تا، نباید به شک خود اعتنا کند و نمازش صحیح است. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله تبریزی ، توضیح المسائل ، م1181.