چه غسل هایی برای زنی که تازه صاحب فرزند شده واجب یا مستحب است؟ آیا غسل مستحبی در روز چهلم برای مادر و نوزاد توصیه شده است؟

پرسشگر گرامی، با سلام و سپاس از ارتباط شما با این مرکز.
زنی که زایمان کرده، پس از پایان خون نفاس بر او غسل نفاس واجب می شود و باید غسل نفاس کند ( 1 ). غسل احرام بر زن نفسا مستحب است. ( 2 )
تمام کارهائی که بر حائض حرام است، بر نفسا ( زنی که تازه زایمان کرده ) نیز حرام است . آنچه بر حائض واجب ، یا مستحب ، یا مکروه می باشد ، برای او نیز همین حکم را دارد . ( 3 ) غسل مستحبی در روز چهلم برای مادر و نوزاد را نیافتیم . موفق باشید .
پي‌نوشت ها ‌:
1 . آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل ، مسئله 490 .
2 . آیت الله مکارم شیرازی ، مناسک حج ، مسئله 340 .
3 . آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل ، مسئله 488 .