غسل های واجب و مستحب برای زنی که تازه صاحب فرزند شده است کدام اند؟

چه غسل هایی برای زنی که تازه صاحب فرزند شده واجب یا مستحب است؟ آیا غسل مستحبی در روز چهلم برای مادر و نوزاد توصیه شده است؟

پاسخ: 

پرسشگر گرامی، با سلام و سپاس از ارتباط شما با این مرکز.
زنی که زایمان کرده، پس از پایان خون نفاس بر او غسل نفاس واجب می شود و باید غسل نفاس کند ( 1 ). غسل احرام بر زن نفسا مستحب است. ( 2 )
تمام کارهائی که بر حائض حرام است، بر نفسا ( زنی که تازه زایمان کرده ) نیز حرام است . آنچه بر حائض واجب ، یا مستحب ، یا مکروه می باشد ، برای او نیز همین حکم را دارد . ( 3 ) غسل مستحبی در روز چهلم برای مادر و نوزاد را نیافتیم . موفق باشید .
پي‌نوشت ها ‌:
1 . آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل ، مسئله 490 .
2 . آیت الله مکارم شیرازی ، مناسک حج ، مسئله 340 .
3 . آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل ، مسئله 488 .