با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز؛
بازی کردن و مکیدن آلت تناسلی همسر جایز است و این کار از نظر شرعی ایراد ندارد. زن و شوهر به هر شکلی که مایل باشند، می توانند از یکدیگر لذت ببرند، ولی شایسته است از انجام کارهایی که با کرامت انسانی سازگار نیست ، پرهیز کنند.(1)
از نظر بهداشتی هم باید بسیار مراقب و محتاط بود، زیرا آلت تناسلی در معرض ابتلا به بیماری های پوستی و رشد قارچ های مختلف می باشد.
نحوه مطرح کردن این مسئله بستگی به تشخیص خودتان دارد.
پی نوشت :
1. سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای (7746666-0251).