سلام
من عمه ای دارم که چندین ماه است طلاق گرفته و به یکدیگر علاقه داریم ، او شدیدا به مسائل جنسی نیازمند است آیا میتوانم با او هم بستر شوم (بدون ازدواج و کنترل شده)

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز؛
عمه از محارم است. نزدیکی با عمه، خاله، خواهر و مادر حرام است .ازدواج با محارم هم حرام است. نزدیکی با محارم به هر نحوی که باشد ،حرام و زنا است.
گناه زنای با محارم سنگین است. اگر نزد حاکم شرع ثابت شود، حکمش اعدام است.(1) چنانچه کسی هم باخبر نشود، آثار این گناه در دنیا نیز ممکن است دامن زناکار بامحارم را بگیرد . در دنیا او را رسوا و گرفتار کند. در آخرت نیز مستحق عذاب دردناک الهی می باشد.
از خدا بترسید .به عمه خود نیز بفهمانید که از خدا بترسد . از ارتباط با قصد لذت با هم دیگر خودداری کنید.احکام محارم را رعایت کنید.
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم، أنوار الفقاهة - كتاب الحدود و التعزيرات ، ص 255.