با سلام

برخی از خواهران اهل سنت من با من استدلال میکنند که اگر عمر پهلوی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) راشکسته بود و اگر اساسا امیرالمومنین علی (ع)با جانشینی پیامبر مشکلی داشت ، چرا دخترانش را به عقد عمر ابوبکر وعثمان درآورد؟و چرا فرزندانش را به نامهای ابوبکر عمر و عثمان نامگذاری کرد و من قادر به پاسخگویی یه ایشان نیستم. لطفا پاسخ مناسب و مستدلی به من ارائه فرمایید.

ومن الله توفیق