قطعا منظورتان معرفی کتاب برای والدین و بزرگ ترها جهت آموزش شیوه تربیت اسلامی و چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان بین 2تا 15 ساله است. شاید کتابی ویژه سن یاد شده نباشد. اما کتاب های زیادی با رویکرد اسلامی در مورد تربیت فرزندان نوشته شده که برخی شامل پیش از انعقاد نطفه تا دوران جوانی و بزرگسالی می¬شود. برخی به هفت سال اول پس از تولد یا به دوران ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان، اختصاص دارد. چنان که برخی کتاب های تربیتی شامل دوران کودکی، نوجوانی و جوانی (یعنی از آغاز تولد تا بالای بیست سال ) را شامل می شود. کتاب هایی که در زیر معرفی می شود، در بردارنده شیوه تربیت در مراحل مختلف سنی کودک و نوجوان و جوان است.
1- گامی در مسیر تربیت اسلامی کودک، نویسنده رجبعلی مظلومی، نشر آفاق
2- تربیت فرزند ( سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت )، نویسنده، سید علی حسینی زاده
3- اسلام و تربیت کودکان، اثر دکتر احمد بهشتی
4ـ والدین و مربیان مسئول؛ فرهادیان، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، 1377.
5ـ کودک در مکتب اهل بیت، نوشته مرحوم محمد تقی فلسفی.
6ـ تربیت کودک در جهان امروز؛ بهشتی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.
7ـ حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت (ع)؛ طبسی، با مقدمه آیت الله معرفت، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376.
8- راهنمای پدران و مادران و شیوه های برخورد با کودکان، سادات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372.
9- ریحانة بهشتی یا فرزند صالح.
10- خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
11- خانواده و فرزندان دردوره دبیرستان، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.