چه زماني غسل جنابت بر زن واجب ميشود؟آيا فقط نزديكي موجب واجب شدن غسل جنابت ميشود؟من در دوران عقد به سرميبرم ونزديكي ندارم.اما زماني كه با نامزدم هستم با اندك تحريكي و اندك لذتي و حتي فكر كردن به لذتهايي كه با او داشته ام باعث ميشود ترشحاتي از من خارج شود كه نميدانم حكم غسل را دارد يا نه.به همين دليل مدتيست در مورد اين مساله دچار وسواس شده ام و نگرانم.لطفا راهنمايي ام كنيد و قدري بيشتر راجع به زمان واجب شدن غسل جنابت براي زنان توضيح دهيد.
با تشكر

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
در صورتی که انسان یقین به خارج شدن ( منی ) نداشته باشد، غسل بر او واجب نیست.
زن با دو چیز جنب می شود و هرگاه جنب شد، باید غسل جنابت کند:
اول: جماع (آميزش جنسى).
دوم: بيرون آمدن منى، چه ‏در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد.
تا وقتى که انسان یقین پیدا نکرده که آنچه خارج شده منى است، غسل واجب نمى‏شود.
مایعی که در اثر تحریک کم شهوت از انسان خارج می شود (مذی) نام دارد و پاک می باشد.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال، مایعی از او خارج شود، جنب می شود.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود. اگر یقین پیدا نکند، جنب نمی شود.
بنا بر این، مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال، رطوبتی از او خارج می شود، چون به اوج شهوت نرسیده، جنب نمی شود. رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند. (1)
اوج لذت و شهوت، به حالتي گفته مي شود که در آن حال، معمولا انسان از خود بي خود مي شود. لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال، انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند. حالت شهوتش تمام شده و معمولا بدنش سست مي شود. حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.
پی نوشت :
1. آیت الله بهجت، توضیح المسائل ، م 349 و 350.