پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
از این که تصمیم دارید دین تان را حفظ کنید و مرتکب گناه نشوید، جای تقدیر و ستایش دارد. امیدواریم بر عهد خود ثابت قدم باشید.
قطعا فشار غریزه جنسی شما را به فکر ازدواج موقت یا به تعبیر شما زن های صیغه ای انداخت. گرچه یکی از راه حل های فوری برای کنترل شهوت و حفظ پاکدامنی،ازدواج موقت می تواند باشد. اما متاسفانه اجرایی کردن آن کار آسانی نیست. ما نیز جایی مطمئن را برای ازدواج موقت سراغ نداریم و کسی را نمی شناسیم تا شما را راهنمایی کنیم. ازدواج موقت با توجه به مسائل عرفی و اجتماعی، جایگاه مطلوب و شایسته‏ای در میان مردم ندارد. به نظر ما بهتر است که در فکر ازدواج دائم باشید. چرا نمی خواهی ازدواج دایم بکنید؟گر چه مشکلات گوناگون جامعه مانع ازدواج به موقع جوانان عزیز می‏شود، در عین حال با کاهش سطح توقعات و انتظارات، پرهیز از تشریفات غیر ضروری، کنار گذاشتن بعضی رسوم فرهنگی و اجتماعی منفی، به تأخیر انداختن مراسم عروسی در دوران نامزدی و عقد و بعضی تدابیر دیگر می‏توان از مشکلات مادی و اقتصادی که فرا روی بسیاری از جوانان می‏باشد، نجات یافت. براساس آموزه های قرآن کریم: «کسانی که تنگ دست می‏باشند ، دلهره فقر و عدم امکانات مادی نباید باعث شود که آن ها ازدواج را رها کنند » بدانند که در صورت ازدواج از ناحیه فضل و رحمت خاص خداوندی کمک می شوند و مورد حمایت قرار خواهند گرفت .(1)
پی نوشت :
1. نور ( 24) ،آیات 32 و 33.