از ظاهر آیات قرآن و روایات بر مي آيد كه، آدم و حوا علیهما السلام اولین انسان ها از نسل موجود بشر روی زمین بوده و نسل کنونی بشر به آن ها می¬رسد. اما ظاهراً قبل از این نسل بشر، موجوداتی شبیه به انسان بر زمین وجود داشته¬اند که به نوعی موجودات تکامل نیافته و ابتدایی محسوب می شدند.
ما معتقدیم انسانی که به عنوان اشرف مخلوقات شناخته می شود، از نسل آدم و حوا است. آدم و حوا اولین افراد این نوع هستند. پيش از آنان فردی از این نوع وجود نداشته و مخلوقاتی که بوده¬اند، از نوع های دیگر بوده اند. اما شباهت¬های بسیاری به ما انسان ها داشتند.
قرن¬ها از زمان آدم و حوا علیهماالسلام موجودات انسان نمایی روي زمین زندگی می¬کردند. شاید بعضی از آثار و فسیل-هایی که هر از گاهی از موجوداتی شبیه انسان به دست می¬آید، مربوط به همین ادوار باشد.
امام سجاد(ع) به یکی از اصحاب فرمود: آیا گمان کردی که خداوند پيش از شما مخلوقی را خلق نفرمود؟ به خدا سوگند! خداوند هزار هزار آدم و هزار هزار عالَم آفرید که شما در آخرین آن عوالم قرار دارید. ( بحارالانوار، ج 25، ص 25 )
پس بر اساس بعضی روایات، نسل کنونی انسان، فرزندان آدم و حوا علیهما السلام هستند، اما موجوداتی همچون انسان در نسل¬های متعدد روی زمین می زیستند که شباهت های بسیاری به بشر داشتند، هر چند انسان نامیدن آنان به معنای دقیق کلمه چندان قابل قبول نیست.