حکم خواندن دعاهای مغربی از نظر مراجع چیست؟ ایا دعا ناد علی کبیر جزءدعای مغربی محسوب می شود؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
راجع به این مساله در کتب و روایات به چیزی دست نیافتیم، ولی با مراجعه به اینترنت معلوم شد که فقط در ایترنت چیزی به نام "آیات مغربی" ساخته و پرداخته شده است، مثل یس مغربی، فیل مغربی،توحید مغربی، حمد مغربی، آیت الکرسی مغربی.
بعد در توضیح آن گفته شده که صحیح آن "مقرّبی" است، زیرا ارباب طلسم و ورد و افسون که این آیات را ساخته و پرداخته اند، در بین آیات، دعاها و ذکر ها و آیات دیگر را می خوانند . نام های ملائکه مقرب را می برند و به آن ها متوسل می شوند.
البته ارباب طلسمات برای این دعاها و آیات و سوره های اختراعی، آثار و خواص بسیار برشمرده اند . متاسفانه جامعه متکی بر جهل و خرافه و شعار هم به این ها بهای زیاد می دهد.
دعا و عبادت باید از جانب خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر رسیده باشد .این دعاها و آیات ترکیبی و تلفیقی همه ساخته دست افرادی است که به علوم غریبه و ممنوع اشتغال دارند و هیچ کدام این ها از معصوم نرسیده است.
دعای ناد علی کبیر هم در منبع معتبری ذکر نشده است .اما خواندن آن به قصد رجا و به اميد ثواب اشكالي ندارد.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.