وقتی این ماهی رو می خواستیم بخریم پوست کنده بود نمی دونیم فلس دارد یا نه. می شه راهنمایی کنید. ممنون

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
اگر ماهی فلس دار باشد هر چند پولک های ریز داشته باشد یا در اصل خلقتش فلس دار باشد، ولی از جهت عارضی فلس و پولک از او جدا شده باشد به شرطی که زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد یا اینکه در تور مرده باشد ، خوردنش حلال است. (1)
اگر از ماهی های باشد که پولک دار نباشد خوردن آن حرام است و این که ماهی سالمون پولک دار بوده یا نه از ماهی فروش های سوال کنید یا ماهی بدون پوست کنده آن را ببینید .
پی نوشت:
1. آیت الله سیستانی ، توضیح المسائل، مسأله 2580 .