پرسش: احکام نزدیکی با همسر
شرح : با سلام چه شبهایی در طول هفته نزدیکی با همسر حرام یا مکروه است؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
در طول هفته در هیچ شبی نزدیکی با همسر حرام نیست؛ مگر آن که زن در حال عادت ماهانه باشد که در حال عادت ماهانه نزدیکی از جلو حرام است.
در شب چهار شنبه نزدیکی مکروه است و نیز در شب اول ماه (غیر از شب اول ماه رمضان که نزدیکی مستحب است) و شب نیمه ماه و شب عید فطر و شب عید قربان نزدیکی کراهت دارد. (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 228. (مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).

پرسش: آیا شبهای ولادت یا شهادت ائمه نزدیکی اشکالی ندارد؟ چه زمانهایی در طول روز بهتر است نطفه تشکیل نشود؟
پاسخ:
نزدیکی در شب های ولادت و شهادت اشکال ندارد.
نزدیکی در شب جمعه, شب دوشنبه، شب سه شنبه و شب پنج شنبه و روز پنج شنبه موقع ظهر و روز جمعه موقع عصر مستحب است. (1) این زمان ها که نزدیکی در آن ها مستحب است برای تشکیل نطفه بهتر و مناسب تر می باشد.
پی نوشت:
1. امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج2 ، ص 228. (مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).