بسم الله الرحمن الرحیم
بگذارید از اینجا شروع کنم که شاید گاهی ندانستن از دانستن خیلی بهتر باشد چون از موقعی که توجهم به همه چیز بیشتر شده می گویند اینقدر سوال نکن و قضیه یهودیان و گاو بنی اسرائیل مذبوحه را یاد آوری می کنند در صورتی که قصد من از این همه سوال فقط دانستن حکم واقعی و عمل بر طبق آن است تا در اثر آن نمارهای من دچار مشکل نشود.نه آنچه مردم در عرف عامیانه خود انجام می دهند و گاهی اصلا فرق بین نجاست و پاکی نمی گذارند و آنها که می گذارند از مسائل خبر ندارند و یا اطلاعاتشان نا کافی است. متاسفانه برخی اوقات با رجوع به پاسخگویان به سوالات شرعی نیز به پاسخهای متفاوتی می رسیم که برای یافتن حکم واقعی ناچاری راه احتیاط را بپیمایی که مشکلات بسیاری را بدنبال دارد.
یاد آوری می شود مشکلات من فقط در مورد ارتباط با خانواده خودمان است و در ارتباط با سایرین مدام می گویم من نمیدانم و از آنها سوال هم نمیکنم ولی قضیه خانواده خودم فرق دارد:
اولین مشکل من در زمان تجردم شروع شد که درآن زمان مادرم لباسشویی اتوماتیکی خریداری کردند و از آنجایی که ما قبلا مقلد آیت الله بهجت بوده و ایشان بنا بر احتیاط واجب لباسشویی اتوماتیک را پاک کننده لباس نمی دانستند و حالا که مقلد آیت الله سیستانی شده ایم ایشان فرموده اند که پاک کننده است:
اولا برای اینکه من به احتیاط بین فتوای مرجع قبلی و فعلی خود عمل کرده باشم راه احتیاط که همان عمل سخت تر(لباسشویی اتوماتیک پاک کننده نیست) را انتخاب کردم و دلیل این انتخاب این است که پس از فوت آقای بهجه نظر آقای سیستانی این بود که اگر آن کسی که فوت کرده است اعلم باشد باید بر همان باقی بود و اگر زنده اعلم است به آن رجوع شود و فهم اعلم و عالم نه برای من بلکه برای بسیاری از روحانیون شاید ممکن نباشد و نظرات متفاوت است.
ثانیا زمانی که در شستشوی لباسشویی اتوماتیک دقیق شدم متوجه شدم که هنگام شستن لباسها و آبکشی آب فقط به یک سوم شیشه جلو می رسد در صورتی که آب لباسهای نجس به همه جای شیشه جلو رسیده و آن را نجس کرده بنا براین آب پاک به همه جای شیشه جلو نمیرسد (و قطرات آب پاک پاک کننده نیستند که بگویید همانطور که آب نجس به آنجا رسیده آب پاک هم به آنجا رسیده)پس لباسها در زمان آبکشی هم با شیشه جلوی لباسشویی تماس پیدا کرده و نجس می شود.
به همین علت اول لباسهایم را خودم می شستم و بعد کم کم بخاطر تر بودن لباسهایی که معمولا هم رطوبت مسری دارند و روی در و دیوار و کمد لباسها و غیره خانه پدری ام پهن می شد از همه جای خانه دوری میکردم و با جوراب و دمپایی روی فرشها راه می رفتم و حتی دستگیره در ها و درب کمد هایی که لباس روی آنها پهن شده بود را هم دست نمیزدم(بخاطر تعریق زیاد دستانم).
این قضیه تا آنجا پیش رفت که دو حکم دیگر برای من پیش آمد و کار مرا مشکل تر کرد: بعد از ازدواج متوجه شدم که آقای سیستانی شستن دو بار را برای بدن و لباس که به بول نجس شده اند لازم می دانند اگر چه بعضی گفتند این حکم احتیاط واجب است و می توان به کسی دیگر رجوع کرد ولی من به همان دلیل آگاه نبودن به اعلم چه رسد به مراتب آنها درمیان علما سعی می کنم راه احتیط را طی کنم و به همان احتیاط واجب عمل کنم.و من که روی بعضی ازجاهای بدن مانند پاهایم که به بول نجس شده اند یک بار آب ریخته بودم و به همان بسنده می کردم ،خودم و فرشهای خانه جدیدم که تازه متاهل شده بودم را نجس میدانم چون با پاهای خیس روی آنها راه رفته بودم و با دستانم که آنها را هم فقط یک مرتبه شسته بودم ودستمال خیس را برای گرد گیری روی تمام و سایل خانه از جمله کمد،گاز،یخچال و ... کشیده بودم بنا براین باید همه چیز نجس شده باشد و می خواهم همه آنها را فقط یک بار بشویم.
اما مشکل من از این هم حاد تر است چون گر چه ممکن است که همه وسایل من پاک شوند اما غصه من این است که از نجس نشدن دوباره آنها نمیتوانم مطمئن باشم چون علاوه بر مشکل لباسهای مادر و پدرم که به خانه ما می آیند و هر لحظه امکان دارد رطوبت به لباس آنها برسد و خانه مرا نجس کند،مشکل دیگری که تاره متوجه شده ام این است که همانطور که در رساله است ظرف نجس باید سه بار آب کشیده شود و حال آنکه مادر و پدرم این حکم را نمیدانستند و مدام به من می گویند آب کر یک بار پاک کننده است و مرده با آب پاک است و از این قبیل حرفها.من چند بار دیده ام که مادر و خواهرم دستان نجس خود را که به بول پسر خواهرم نجس بوده در ظرفشوی که چندین ظرف در آن وجود داشته است شسته اند و میدانیم که غساله شستشوی بار اول دستها نجس است و بار دوم پاک است پس ظرفها از غساله بار اول نجس می شوند و من هر چه به
آنها می گویم فکر می کنند من وسواسی شده ام.ووقتی ظرفی نجس شود و درست آب کشیده نشود خیلی چیز ها را نجس می کند چون با آب و رطوبت سر و کار دارد و ظروفی که در مادرم در آن غذا درست می کند و به تبع آن غذا هم نجس می شود جدای از اینکه بعضی اوقات این ظروف همراه غذا به خانه برادر و خواهرانم منتقل می شدو و طبعا ظروف آنها هم نجس می شود.
از این رو من و شوهرم هفته ای یک بار به خانه پدرم رفته و با اکراه و اجبار از غذاهای آنها می خوریم و بعد از برگشت دهان و دستان خود را می شوییم.اما مشکلی دیگر که باز از سوال کردن برای من بوجود آمد و نمیدانم چرا هر سوالی می کنم کار مرا سخت تر می کند و اگر سوال نکنم می ترسم باز مورد بازخواست باشم که شما مگر نباید به عنوان یک مسلمان احکام دینت را دانسته و عمل می کردی؟
آن مشکل این است که من پرسیدم دو فردی که مقلد دو مرجع متفاوت هستند و یکی از آن مراجع یکبار شستن را موجب پاک شدن شیئ نجس میداند و دیگری با دو بار شستن چگونه باید عمل کنند؛گفتند فردی که از مجتهدی که سخت تر گرفته تقلید می کند باید احتیاط کند حال باز کار من سخت تر شد چون یک خواهر و یک برادرم از آقای خامنه ای تقلید می کنند و ایشان یک بار آب کشیدن را کافی می دانند و نهایت توان من پاک کردن خانه خودم است و خانه دیگران را چه کنم مثل ظرفهایشان، لباسهایشان، و خانه هایشان که لباسها را در گوشه های مختلف آن پهن می کنند.
از قضا من از افرادی هستم که دستان و پاهایم تعریق زیادی دارد بطوری که از آن عرق چکه می کند بنا برای راه رفتن روی فرشها یا دست زدن به لوازم و وسایل آنها با این اوضاع که رطوبت دستم مسری است و منتقل کننده نجاست برایم خیلی ملال آور است.خلاصه هیچ کس حرفهای این حقیر را جدی نگرفته و بعضی فقط می گویند راست می گویی و این سوال در ذهن آنها هم بوجود می آند اما من با این همه فشاری که بر روحم وارد می شود چه کنم انشاء الله شما از آنانی نباشید که فقط در جواب پرسش من می گویند:آنچه یقین داری نجس است نجس و آنچه به آن شک داری پاک است یا اینها القائات شیطانی است.بلکه امیدوارم پاشخ مبسوط تری نسبت به تک تک موارد سوال شده به من بدهید و بگویید آیا این مطالبی که گفتم و دیدم برای من یقین ایجاد می کند یا خیر تا انشاء الله اسخ شما مبنای عمل قرار گیرد و سوالات در ذهنم مرتفع شود و در مورد ارتباط با اطرافیان بدون دغدغه و ناراحتی باشم؟چون من قادر به تشخیص نمی باشم.از اینکه صبورانه وقت خود را برای مطالعه نامه طولانی من صرف کردید کمال تشکر را دارم.
ضمنا چند سوال فرعی هم دارم
1-بچه خواهری دارم که هفت ساله می باشد و از شستن و رعایت پاکی و نجاست از طرف او اطمینان ندارم حکم این مساله چیست آیا می توان گفت دستان و لباسش نجس است و نیزدستشویی بعد از استفاده او نجس است؟
2-آبی که گاهی هنگام تطهیر محل بول به اطراف ترشح می کند چه حکمی دارد؟
3-فرض کنید کسی از مرجع تقلیدی که در تطهیر نجاست یک بار شستن را کافی میداند تقلید می کرده و حدود10 سال از زندگی اش را بر این مبنا گذرانده است حال آن مرجع فوت کرده است واکنون از کسی تقلید می کند که دوبار شستن را در تطهیر لازم میداند در این موقع این سوال مهم به ذهن می رسد که تمامی نجاساتی که براساس حکم مرجع اولی تطهیر شده اند باید اکنون نجس باشند چون براساس مرجع جدید باید دو بار شسته شده باشند،خواهشمندم حکم این مساله را نیز بیان کنید.
با تشکر مجدد

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
به چه دلیل راه سخت تر را انتخاب کرده اید؟ اسلام که این همه در مورد نجاست و پاکی آسان گرفته و راه را برای افراد باز گذاشته است . نجاست را فقط در مواردی که انسان یقین صد در صدی داشته باشد، ثابت می داند. موافق به عمل کردن طبق احتیاط نیست.
شما که مقلد آیت الله بهجت بوده و احتمال اعلم بودن او را می دادید ،می توانید از ایشان تقلید کنید. با توجه به اینکه در بقا بر تقلید میت هم طبق نظر آیت الله سیستانی عمل کرده اید که ایشان می فرماید :اگر مرجع میت اعلم باشد، باید بر تقلید او باقی ماند.
می توانید مقلد آیت الله بهجت باقی بمانید و در مسائل جدید و نو پیدا به نظر آیت الله سیستانی عمل کنید .
حکم ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک:
با توجه به اینکه آیت الله بهجت در مورد پاک شدن لباس با این گونه ماشین ها احتیاط واجب دارند، می توانید در این احتیاط واجب به آیت الله سیستانی مراجعه کنید که ایشان ماشین لباس شویی را پاک کننده می دانند.(1)
به صورت کلی اگر مرجع تقلید در مسئله ای فتوا ندهد و احتیاط کند ،مقلد می تواند در آن مسئله از مرجع دیگری که فتوا دارد و از نظر علمی در رتبه دوم از مرجع خود قرار دارد ، عمل کند.(2)
بنابراین لباس هايی که با ماشین لباس شویی در گذشته شسته اید و چه لباس های که از این به بعد می شویید، همگی پاک هستند.
پی نوشت ها :

1. سوال تلفنی از دفتر آیت الله سیستانی (7836565-0251).
2. آیت الله بهجت ، توضیح المسائل .