با سلام و خسته نباشید
من در خارج از کشور زندگی میکنم. اینجا آب جو بدون الکل در فروشگاهها موجود است. آیا نوشیدن آن اشکالی دارد؟ اگر بله چه فرقی با دلستر و ماءالشعیرهایی که در ایران به فروش میرسد دارد؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز.

اگر آبجو، به دستور پزشک گرفته شده باشد که اصطلاحا ماء الشعیر گفته می شود و مست کننده نباشد ،خوردن آن اشکال ندارد، اما اگر بدون دستور پزشک گرفته شود و به آن فقاع گفته می شود، خوردن آن حرام است. (1)
در صورتی که آب جو بدون دستور پزشک گرفته شود، فرقش با ماء الشعیرهایی که در ایران است، آن است که
ماء الشعیر به دستور طبیب گرفته می شود وحالت مست کننده ندارد اما فقاع حالت مست کننده پیدا می کند و حرام است.
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 112.