پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
چنانچه ناخن روی ناخن قرار داشته و قسمتی از آن را بپوشاند، برای وضو و غسل اشکال دارد ، بنا بر این اگر موقع وضو و غسل قابل برداشتن باشد، اشکال ندارد . اگر قابل برداشتن نباشد، در صورتی که ضرورتی برای کاشت ناخن نباشد ، نباید بکارند . چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد، می توان کاشت، ولی وضو و غسل را باید جبیره ای انجام داد.(1)
و اگر منظور از کاشت مژه، كاشتن مو است و آب به پوست بدن براى وضو و غسل مى‏رسد، اشكالى ندارد، و اگر منظور چسباندن مو باشد حکمش مانند کاشتن ناخن است .(2)

پی نوشت :
1. آیت الله مکارم، مسائل کثیر الابتلاء، م 214.
2 .آیت الله مکارم، استفتائات جديد، ج‏2، س 58.