با سلام چگونه و در چه شبهایی بهتراست که نزدیکی برای عمل آبستن صورت بگیرد و چه شبهایی مردود شده و خوب نیست

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
از دیدگاه روایات، زمان ها و ساعاتی که نزدیکی کردن با همسر خوب و برای فرزندار شدن نیز مناسب می باشد، به شرح زیر است:
1. آمیزش در شب دوشنبه است که اگر فرزندى به هم رسد، حافظ قرآن و به آنچه برایش پیش بیاید، از سوی خدا راضی باشد.
2. آمیزش در شب سه شنبه است که اگرفرزندى به هم رسد، سعادت اسلام و امت محمد(ص) او را روزى شود و دهانش خوشبو و دلش رحيم و دستش جوانمرد و زبانش از غيبت و بهتان پاك باشد.
3. از دیگر زمان ها، شب پنج شنبه است که اگر فرزندى به هم رسد، حاكمى از حكام شريعت يا عالمى از علما خواهد شد.
4. روز پنجشنبه است وقتى كه آفتاب در ميان آسمان باشد که اگر فرزندى به هم رسد، شيطان نزديك او نشود تا پير شود و خدا او را روزى مي كند سلامتى در دنيا و دين .
5. شب ‌جمعه است. اگر فرزندى به هم رسد، خطيب و سخنگو باشد.
6. روز جمعه است بعد از عصر که اگر در این ساعت فرزندى به هم رسد، از دانايان و دانشمندان مشهور باشد. (1)
اما آن موارد و زمان هایی که از دیدگاه احادیث اسلامی، نزدیکی با همسر و انعقاد نطفه کراهت دارد و بهتر است انجام نگیرد؛ البته اگر انجام شود، اشکال ندارد:
1. آمیزش در بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛
2. بین غروب آفتاب تا غروب شفق؛ یعنی تا بعد از بر طرف شدن سرخی طرف مغرب که هوا تاریک شود؛
3. در روزی که آفتاب گرفته شود‌ و شبی که ماه گرفته شود؛
4. در روز و شبی که زلزله واقع شود؛
5. در روز و شبی که باد سیاه یا سرخ یا زرد بدمد؛
6. در وقتى كه ماه در برج عقرب يا تحت الشعاع باشد؛
7. در شب عيد فطر و شب عيد قربان؛
8. در برابر آفتاب، مگر آن که پرده ای آویخته شود؛
9. در شب نيمه شعبان؛
10. در وسط اذان و اقامه؛
11. بدون وضو، در حالی که همسر حامله باشد؛ ولی اگر وضو بگیرد، اشکالی ندارد؛
12. در روز آخر ماه شعبان؛
13. در پشت بام؛
14. شبی که فردای آن به سفر برود؛
15. در ساعت اول شب، غیر از شب جمعه.
اما موارد و زمان‏هايى كه نزديكى و آميزش با همسر در آن ها حرام است، عبارت است از:
1. در حال احرام؛
2. زمان نفاس،
3. در حال اعتكاف؛
4. دوران قاعدگى؛
5. در حال روزه واجب؛
6. زمانى كه زن كم تر از نه سال داشته باشد؛
7. جايى كه طواف نساء و نماز آن را در حج انجام نداده باشد. (2)

پى‏نوشت ها:‏
1. امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، کتاب النکاح، مسئله 8، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، سال 1421ق؛ محمدباقر مجلسي، حلية المتقين، فصل آداب فضيلت ازدواج.
2. محمد کاظم یزدی، العروة الوثقى، انتشارات اسلامی سال، 1425، ج 1، احكام الحائض، السابع و احكام النفاس، م 10؛ ج 2، المفطرات، الثالث، و اقسام الصوم، السابع و احكام الاعتكاف و احكام النكاح، فصل 2، م 1؛ توضيح المسائل مراجع، م 450 و 513 و 1584؛ آيت‏اللّه نورى، توضيح المسائل، م 452 و 515 و 1581؛ آيت‏اللّه وحيد، توضيح المسائل، م 456 و 520 و 1592؛ العروه الوثقى، احكام الاعتكاف.‏