من یک پسر 24ساله هستم و می خواهم وارد یک خانواده تحت عنوان یک برادر ناتنی وارد شوم و عضوی از خوانواده انها باشم. در این خانواده یک دختر 25ساله است که بدلیل نبود فرزند پسر جهت اموار کاری این خانواده از مندرخواست حضور کرده اند. ایا شرایطی وجود دارد که صیغه خواهر و برادری خوانده شود تا من در فضای خانوادگی آنها مشکلی نداشته باشم.

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
صیغه برادری و خواهری وجود ندارد و شما نمی توانید با خواندن صیغه، برادر و خواهر شوید، تنها صیغه محرمیت بین مرد و زن نامحرم صیغه شرعی ازدواج (موقت یا دائم ) می باشد .
بنابراین شما نسبت به خانم هایی که در آن خانه هستند نامحرم هستید و تمام احکام نامحرم را باید رعایت کنید. (1)
پی نوشت ها :
1. سؤال از دفتر آیت الله فاضل لنکرانی.