سلام علیکم
1- لطفا بفرمایید تشخیص خوب و بد که باعث ممیز شدن پسرها می شود چگونه خوب و بدی است؟
2- آیا نظر مراجع مختلف در مورد ملاک ممیز شدن متفاوت است؟

پرسش 1:
سلام عليکم
1- لطفا بفرماييد تشخيص خوب و بد که باعث مميز شدن پسرها مي شود چگونه خوب و بدي است؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلان و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
منظور از بچه مميز که گاه در بعضي از احکام به آن اشاره مي شود ، بچه اي است که به سن تکليف نرسيده، ولي خوب و بد را تشخيص مي دهد و اگر از خوب بودن يا بد بودن چيزي از وي سوال شود، مي تواند درست جواب دهد و فرق بين بد و خوب را مي داند که البته اين ممکن است در افراد مختلف فرق کند . چه بسا پسر 14 ساله اي در محيطي زندگي کند و هنوز مميز نباشد، ولي فردي در محيطي ديگر با داشتن 9 سال مميز باشد . پس مميز بودن به سن ارتباط ندارد؛ بلکه به تشخيص بچه مرتبط است که چقدر خوب و بد را درک مي کند .
البته سن تمييز در موارد مختلف ، متفاوت است.
مثلا در نجاست و پاكي با مسئله حجاب زن براي فرد مميز فرق دارد. در مسئله پوشش بچه مميز (بچه اي که خوب و بد را مي فهمد) را در رساله تعبير كرده به حدي رسيده كه مورد نظر شهواني است كه با مميز در پاكي و نجاست (كه سن كمتري است ) فرق دارد . (1)

پي نوشت:
1. آيت الله فاضل لنکراني ، توضيح المسائل ، ص 545 .

پرسش 2:
آيا نظر مراجع مختلف در مورد ملاک مميز شدن متفاوت است؟
پاسخ:

ملاک مميز شدن ديدگاه عرف نسبت به فرد مميز است که آيا او در زمينه مورد نظر ( مثل پاکي و نجاست ، امور جنسي و .. ) خوب و بد را مي فهمد يا خير .