با سلام خوستم سوال کنم 1-با توجه به اینکه استمناءاز گناهان کبیره میباشد ایا اگر همسر مرد با داشتن عذر شرعی برای نزدیکی برای مرد خود عمل استمناء انجام دهد ان کار گناه است یا خیر 2- اگرمرد در حضور همسر خویش و با ملاعبه با همسر خود استمناء انجام دهد ایا باز هم گناه کبیره انجام داده یا خیر 3 اگر مرد برای همسر خود با ملاعبه با .... همسر خود او را ارضاء کند ایا گناهی مرتکب شده است

پرسش: <title>در مورد استمنا مرد برای زن و برعکس
<body> 1-با توجه به اینکه استمنا از گناهان کبیره می باشد ، اگر همسر مرد با داشتن عذر شرعی برای نزدیکی برای مرد خود عمل استمنا انجام دهد ، گناه است ؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
زن می تواند با دست یا سایر اعضای بدن خود برای شوهرش استمنا کند و اشکال ندارد . همین طور اشکال ندارد اگر مرد برای زنش استمنا کند.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.

پرسش: اگر مرد در حضور همسر خویش و با ملاعبه با همسر خود استمنا انجام دهد، گناه کبیره انجام داده ؟
پاسخ:

مرد می تواند با همسرش ملاعبه و منی خود را خارج کند . این کار اشکال ندارد و گناه نیست. آن استمنا حرام است که مرد با خودش کاری کند که منی از او خارج شود. اما اگر با زنش بازی کند و خود را به هر جای خانمش بمالد تا منی خارج شود، اشکال ندارد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی ،تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.

پرسش: اگر مرد برای همسر خود با ملاعبه با .... همسر خود او را ارضا کند ، گناهی مرتکب شده است؟
پاسخ:
همان گونه که در پاسخ قبلی گفته شد، این کار اشکال ندارد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.