پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
مطالب زیر با استفاده از کتاب «ریحانه بهشتی» تقدیم می گردد.
1) زيبايي كودك:
الف: خوردن گلابي توسط پدر سبب زيبايي فرزند مي شود.
ب: به زنان باردار گلابي بدهيد كه فرزندان را نيكو و زيبا مي كند.
ج: خوردن كاسني باعث زيبايي فرزند و إزدياد در ولد ذكور (پسر) خواهد شد.
د: هر كس به را ناشتا بخورد، نطفه او سالم و فرزند او زيبا مى‏شود.
2) تقويت نيروي فكري:
الف: خوردن كُندُر توسط زن باردار، باعث زيادي عقل بچه ، با هوش ، پاك دل، دانا و شجاع شدن پسر و خوشخو و نيكو شدن دختر مي شود.استفاده از كندر براي مناطق خشك و كويري سفارش نمي شود.
ب: خوردن سويق (قاووت) توسط والدين موجب قوت در فرزند و نبودن بَلَه (كودني، سبك مغزي و ناداني) در او مي شود.
3) تقويت بنيه جسماني:
الف: خوراندن سويق (قاووت) به كودك جهت تقويت و رويانيدن گوشت و محكم كردن استخوان بسيار مفيد است.
ب: كودكان تان را انار بخورانيد كه سبب سرعت رشد و جوانى آن ها مى‏شود.
4) شكل گيري شخصيت انساني
الف: به زنان باردار گلابي بدهيد كه اخلاق فرزندان تان را نيكو مي كند .خوردن گلابي مايه قوت قلب، پاكي معده ،صفاي دل، دليري و زيبايي بچه مي شود.
ب: خوردن خربزه توسط زن باردار سبب مي شود كه فرزند خوشرو و خوش خلق شود.
ج: به زنان حامله كندر بخورانيد . طفل در شكم مادر كندر غذاي او مي شود. دلش محكم و تحملش زياد مي شود.(1)
پي نوشت :
1. مخبر، ريحانه بهشتي يا فرزند صالح، قم، نورالزهراء، 1385ش، 106-109(خوراكي ها و آثار آن بر كودك از ديدگاه أحاديث)