با سلام و عرض تبريک فرا رسيدن سال نو و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
کلمه "ولیتلطّف" در سوره کهف آیه 19 حرف وسط قرآن است.