با سلام
مدتي است كه با دختر 26 ساله ايي نامزد هستم ولي به دليل شرايط ضعيف مالي امكان ازداوج نداريم ولي قصد ما 100% ازدواج است در حدود 1 سال آينده . در اين مدت آيا امكان دارد صيغه محرميت بين ما خوانده شود در صورتي كه خانواده دختر كاملاً با صيغه مخالف هستند. دختر از نظر مالي واستقلال شخصيتي به بلوغ رسيده است. البته از نظر مرجع تقليد هردوي ما، صيغه با دختره باكره بدون اذن ولي اشكال ندارد. ما ساكن تهران هستيم جاري شدن اين حكم در صورت امكان در كدام مراكز با شرايط ما(بدون اذن ولي دختر)امكان پذير است؟همچنين گفتني است اين صيغه محرميت در حد گرفتن دست همديگر و صحبت كردن با هم است و دختر همچنان تا زمان عقد دايم باكره خواهد بود.

پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز.
بنا به فتوای آیت الله مکارم، در ازدواج دایم و موقت ، اذن پدر بنا بر احتیاط واجب شرط است و بدون اذن و اجازه، عقد صحیح نیست ؛ اگر مرجع هر دوي شما آيت الله مکارم مي باشد، ايشان اذن و اجازه پدر دختر را شرط مي داند و بدون اجازه ايشان نمي توانيد خودتان عقد بخوانيد. (1) بنا بر اين شما اگر موافقت پدر ايشان را جلب كرديد، مي توانيد با هم عقد موقت بخوانيد و بدون اجازه بدين كار اقدام نكنيد .
پی نوشت:
1 . استفتائات، آیت الله مکارم، ج 2، ص 318، س 913.