سلام

با تشکر از وقتی که می گذرید من متن و ترجمه دعای حزب البحر را می خواستم و خواص این دعا را

با تشکر

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
در روایات اسلامی ما، راجع به این دعا اشاره ای نشده است؛ بلکه طرفداران سحر و جادو بر اساس بیان یک عارف نمای عارف مسلک، به نام شاذلی، آن را ساخته و در اینترنت پخش نموده اند و این، مورد تأیید ما نیست. بهتر است حضرت عالی برای رفع مشکلات و بر آورده شدن حاجات و...، به دعاهای معروف موجود در مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی مراجعه نمایید و از دعاهای ساختگی و سفارشی چنین افرادی، به طور جدی پرهیز نمایید.