متاسفانه بنا به دلایلی به همسرم در مورد نزدیکی از مقعد شک کرده ام.ایا پزشکان مجرب پزشکی قانونی قادر به تشخیص نزدیکی از مقعد هستند؟؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
در این مورد نباید تحقیق کنید . اگر پزشکان مجرب هم تشخیص و تایید کنند که از مقعد نزدیکی شده است، تایید و حرف شان هیچ اثر شرعی ندارد.