با نام خدا
در تابستان 81 پدر مرحوم بنده خانه اي را در شهر به نامم كرد و من صاحب قولنامه اي آن شدم . مدتي قبل از آن ايشان به علت پركاري تيروئيد و سيگار ( نه به حالت بستري) مريض احوال بودند كه بعد از مراجعات به پزشك تا حدود زيادي حال عمومي اشان بهبود يافت در آن موقع با انتقال خانه به نام من موافقت كرد و تا سال 86 كه فوت نموده اند اظهار پشيماني نداشته اند . بنده باز هم با كسب اجازه از ايشان و عدم مخالفت بقيه اعضاي خانواده آن را به نام خود به زمين سنددار تبديل كردم .
حال برادرانم ادعا دارند كه بنده پدرم را به علت بيماري و عدم سلامت عقلي و قدرت تصميم گيري اغفال نموده ام و با توجه به اينكه بنده چنين نيتي نداشته و يقين به عدم سلامت عقلي ايشان در آن موقع نيز ندارم و مدارك پزشكي نيز در اين خصوص وجود ندارد فلذا بنده با اين ادعا در شك افتاده و تقاضا دارم كه تكليف بنده را در اين خصوص كه زمين مذكور شرعا حلال و مال بنده است يا بايد تقسيم سهم بكنم مشخص فرماييد د. در ضمن بنده عازم مكه مكرمه هستم و نياز به جواب خيلي فوري دارم .آجركم الله

پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز.
اگر پدر زمین یا خانه یاد شده را تحویل شما داده باشد و یا در آن تصرفی (از هر نوع تصرف که باشد) کرده باشید ، شرعا حلال و مال شماست و نیازی به تقسیم ارث نیست و برادران هم اگر ادعایی در این زمینه دارند، باید آن را اثبات نمایند . (1)

پی نوشت:
1. سئوال از دفتر آیة الله مکارم شیرازی در قم . (7830001 -0251).