بعضی افراد میل جنسی ضعیف دارند ویکی از راهکارهای موجود نگاه کردن فیلم یا صحنه جنسی محرک میباشد سوال این است که از دیدگاه اسلام نگاه کردن افراد متاهل به این گونه صحنه ها چه حکمی دارد

با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز.
نگاه به این گونه فیلم ها حتی برای آمادگی پیدا کردن برای همبستر شدن با همسر جایز نیست.
در تاریخ 29/7/1380 از محضر آیت الله فاضل لنکرانی استفتا کردیم:
آیا می توان از فیلم سکسی و مستهجن برای تحریک شدن بر حلال و تحریک همسر برای همخوابی استفاده کرد؟
فرمودند: خیر.(1)
پی نوشت:
1. استفتای کتبی به شماره استفتای 38359.مورخ 17/8/1380.