پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
اگر منظور این است که کسی فیلم سکسی خود با همسرش را بخواهد ببیند ، اشکال ندارد . در غیر این صورت دیدن فیلم سکسی جایز نیست . (1)
.

پی نوشت :
1 . آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات ، س172.