می خواستم ببینم حکم بازی کردن با دست با سینه محارم یا خوردن سینه های آنها چه حکمی دارد .

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
بازی و خوردن سینه های محارم مثل خواهر و عمه و خاله از شأن مؤمن ممیز بالغ ، به دور است. معمولا این گونه بازی و خوردن سینه های محارم منجر به تحريك شهوت و یا ترس افتادن در گناه است و جایز نیست . ( 1 )
پی نوشت :
1 . آیت الله خامنه ای ، رساله اجوبه الاستفتائات ، س 1193 .