میخواهم احکام ازدواج با زن مطلقه را بدانم.

با عرض سلام و حرمت

با خانم مطلقه ای میخواهم بعنوان زن دوم ازدواج کنم امیدوارم که در شرایط آن مرا راهنمایی کنید

سوالات:
1. اگر بخواهم ازدواج موقت نمایم، متن صیغه چیست؟ آیا اجازه والدین وی لازم است؟
2. اگر بخواهم بعنوان همسر دوم خود با وی ازدواج دائم نمایم شرایط آن چیست؟ آیا اجازه والدین وی لازم است؟ متن صیغه ازدواج دائم چیست؟
3. آیا خودم و آن زن میتوانیم صیغه عقد را خودمان جاری نموده و بخوانیم؟چگونه؟
4. برای ازدواج دائم و یا موقت آیا اجازه همسر اول من لازم است یا خیر؟

پرسش: ازدواج با زن مطلقه
شرح : می خواهم احکام ازدواج با زن مطلقه را بدانم. با خانم مطلقه ای می خواهم به عنوان زن دوم ازدواج کنم: 1. اگر بخواهم ازدواج موقت نمایم، متن صیغه چیست؟ آیا اجازه والدین وی لازم است؟ 2. اگر بخواهم به عنوان همسر دوم خود با وی ازدواج دائم نمایم شرایط آن چیست؟ آیا اجازه والدین وی لازم است؟ متن صیغه ازدواج دائم چیست؟ 3. آیا خودم و آن زن می توانیم صیغه عقد را خودمان جاری نموده و بخوانیم؟چگونه؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
خانمی که از شوهرش با دارا بودن شرائط شرعی طلاق گرفته و عده طلاق را هم سپری کرده باشد، ازدواج با او چه به صورت دائم و یا موقت اشکال ندارد . مقدار عده در مورد زنی که عادت می شود، احتیاط آن است به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود. هنگامی که حیض سوم را دید ،عده او تمام است . ( 1 ) می تواند شوهر کند .
در صورتی که دختر با شوهر کردن شرعی ، بکارتش ازاله شده باشد ،اجازه پدر و جد پدری در عقد دائم و موقت او لازم نیست .
براى خواندن صيغه عقد موقّت كافى است .بعد از آن‏ كه مدّت و مهر معيّن شد ، زن بگويد : «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ( خودم را به همسرى تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم) مرد نيز بگويد : «قَبِلْتُ» (قبول كردم) يا اين‏كه وكيل زن بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم) وكيل مرد نيز بگويد : «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي هَكَذا» (قبول كردم براى موكّل خودم) .
براى خواندن صيغه عقد دائم اگر زن بگويد : «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» ( خود را به همسرى تو در آوردم به مهرى كه معيّن شده) و مرد هم بعد از آن بگويد : «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» ( قبول كردم ) کافی است .
اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند، اگر وكيل زن بگويد :
« زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ » ( موكّله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم در آوردم ) وكيل مرد نيز بگويد : « قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هَكَذا » ( من نيز همين‏گونه از طرف موكّل خودم قبول كردم ) کافی است .
صيغه عقد را طرفين يا وكيل آن ها مى‏توانند بخوانند . ( 2 )
پی نوشت ها:
1 . آیت الله مکارم شیراز ی، توضیح المسائل ، م 2146 .
2 . همان ، م 2031 ـ 2023 .

پرسش: برای ازدواج دائم و یا موقت آیا اجازه همسر اول لازم است ؟

پاسخ:
مرد می تواند بدون اجازه همسر اول ازدواج دوم نماید . بین ازدواج دائم و موقت فرق نیست . نیاز به اذن همسر اول نمی باشد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جديد، ج‏2، سؤال 905.