با سلام
1- آیا محاسبه خمس هم انجام میدهید؟
2- من اگر بخواهم فقط به دفتر مقام معظم رهبری در قم و یا تهران خمسم را بپردازم باید به چه شماره حسابی بدهم؟

پرسش: پرداخت خمس
شرح : آیا محاسبه خمس هم انجام می دهید؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز
ما مسائل خمس را جواب می دهیم. اما اگر بخواهید محاسبه کنید و پول پرداخت نمایید ، می توانید با دفتر آیت الله خامنه ای با شماره 02517742227یا 02517746666 تماس بگیرید و محاسبه کنید.

پرسش:
اگر بخواهم فقط به دفتر مقام معظم رهبری در قم و یا تهران خمسم را بپردازم، باید به چه شماره حسابی بدهم؟

پاسخ:
شماره حساب 0105227087001سیبا بانک ملی بابت وجوهات دفتر مقام معظم رهبری در قم است . جهت اطمینان قبل از واریز کردن پول با شماره تلفن 02517742227تماس بگیرید.