پاسخ:
$$با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز !
بیان اسامی همه پیامبران ممکن نیست ، زیرا تاریخ و زندگینامه همه آنان در تاریخ ثبت و ضبط نشده است ، و حال این که بیان اسامی همه انبیا مبتنی بر این است که : زندگینامه همه انبیا معلوم باشد. در ضمن اسامی تعداد پیامبرانی که نام آنان صریحا در قرآن آمده 26 نفر می باشند :
آدم ، نوح ، ادریس ، صالح ، هود ، ابراهیم ، اسماعیل (اسماعیل فرزند ابراهیم ) ، اسماعیل صادق الوعد (اسماعیل بن حزقیل ) ، اسحاق ، یوسف ، لوط ، یعقوب ، موسى ، هارون ، شعیب ، زکریا ، یحیى ، عیسى ، داوود ، سلیمان ، الیاس ، الیسع ، ذوالکفل ، ایوب ، یونس ، عزیر و محمد (صلوت الله و سلامه علیهم اجمعین) . (1)
پی نوشت :
1. مکارم‌ شیرازی و دیگران ‌، پیام ‌قرآن‌، ج‌7، ص‌358، مدرسة الام علی، قم، 1375.