میخواهم به دوستم در مورد آیا لب گرفتن از جنس موافق گناه است جواب دهم

پرسشگرگرامی باسلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
بوسیدن و لب گرفتن دو نفر اگر همجنس باشند، ( چه پسر و چه دختر ) در صورتی که با قصد لذت و شهوت نباشد، و ترس افتادن در گناه نباشد، اشکالی ندارد . اگر با قصد لذت لب های همدیگر را ببوسند ، یا اگر قصدی هم ندارند ، ولی موجب تحریک شهوت و لذت جنسی شود ، حرام است(1)
ضمناً ممکن است برای یکی از دو نفر تحریک کننده ، یا موجب افتادن در گناه نباشد ، ولی برای دیگری باشد ؛ بنا براین باید به جانب دیگر مسئله نیز توجه داشت.
پی نوشت:
1.آیت الله مکارم،استفتائات جديد، ج‏2، سؤال 1028.