با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
نزدیکی از عقب با زن به فتوای آیات عظام:
امام خمینی، شبیری زنجانی، گلپایگانی، فاضل، صافی، (1) نوری همدانی،(2) گرامی(3) حرام نیست، ولی مکروه است و کراهتش شدید است.
به نظر آیت الله اراکی در حال حیض بنا بر احتیاط باید ترک شود،
به نظر آیت الله خویی چه درحال حیض و چه غیر حال حیض بنا بر احتیاط حرام است.
به نظر آیت الله سیستانی در حال حیض و پاکی اگر زن راضی نباشد، بنا بر احتیاط جایز نیست.(4)
به نظر آیت الله وحید بنا بر احتیاط واجب در حال حیض باید اجتناب شود . در غیرحال حیض اگر زن راضی باشد ، مکروه است و اگر راضی نباشد، حرام است.(5)
به نظر آیت الله بهجت در حال حیض بنا بر احتیاط واجب جایز نیست . در حال پاکی اگر موجب اذیت زن شود ، حرام وگرنه شدیداً مکروه است.(6)
بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است.(7)
آیت الله مکارم: اگر زن راضی باشد کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد جایز نیست و باید ترک شود و زن می تواند در برابر این خواسته از شوهر تمکین نکند.(8)
به نظر آیت الله تبریزی احتیاط ترک آن است.(9)
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ 4. توضیح المسائل مراجع، ج1، مسئله 450 و ذیل آن.
5. آیت الله وحید، توضیح المسائل، مسئله 456، و سؤال از دفتر ایشان.
6. آیت الله بهجت، استفتاآت، ج 1، سؤال 1069 و سوال از دفتر ایشان.
7. آیت الله خامنه ای ، پاسخ سوال های مورد ابتلا س 65 .
8. العروةالوثقی، فصل 1، مسأله 1.
9. آیت الله تبریزی، استفتاآت، سؤال 1463.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.