درحالیکه زن حائض باشد،اگرشوهر بدون جماع درفرج ،وبدون وطی در دبر وقبل زن،وتنهاباهم آغوشی ولمس و...از اوارضاء شود،آیاعمل حرام انجام داده؟

دراین حالت اگراززن مایعی باشهوت خارج شود(بدون مقاربت)حکمش چیست؟وآیااین عمل حرام است یاگناه دارد؟

پاسخ: 

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)
لذت بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب لمس و مانند آن بدون دخول اشكال ندارد و جايز مي باشد.(1)
ممكن است در حال حيض در اثر لذت بردن، زن هم جنب شود و اين كار حرام نيست و گناهي ندارد . البته تا وقتي كه يقين به خروج مني پيدا نشود ، حكم به جنابت زن نمي شود.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود ،جنب می شود.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود . اگر یقین پیدا نکند، جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود ، چون به اوج شهوت نرسیده ، جنب نمی شود . رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند.(2)
اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود و لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت ، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد ، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.
معمولا در اثر تحریک كم جنسی مایعی از انسان خارج می شود که به آن مذی می گویند و پاک می باشد.
پی نوشت ها:
1. امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج1 ،القول في احكام الحايض ص53(مطابق با نظر مقام معظم رهبري).
2. آیت الله خامنه ای ،رساله اجوبه استفتائات ، س 171.