دراین حالت اگراززن مایعی باشهوت خارج شود(بدون مقاربت)حکمش چیست؟وآیااین عمل حرام است یاگناه دارد؟

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)
لذت بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب لمس و مانند آن بدون دخول اشكال ندارد و جايز مي باشد.(1)
ممكن است در حال حيض در اثر لذت بردن، زن هم جنب شود و اين كار حرام نيست و گناهي ندارد . البته تا وقتي كه يقين به خروج مني پيدا نشود ، حكم به جنابت زن نمي شود.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود ،جنب می شود.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود . اگر یقین پیدا نکند، جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود ، چون به اوج شهوت نرسیده ، جنب نمی شود . رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند.(2)
اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود و لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت ، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد ، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.
معمولا در اثر تحریک كم جنسی مایعی از انسان خارج می شود که به آن مذی می گویند و پاک می باشد.
پی نوشت ها:
1. امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج1 ،القول في احكام الحايض ص53(مطابق با نظر مقام معظم رهبري).
2. آیت الله خامنه ای ،رساله اجوبه استفتائات ، س 171.