پرسشگر گرامی با سلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)!
وطی در دبر (عقب) زن به فتوای برخی از مراجع حرام است (1) و به فتوای بعضی کراهت شدید دارد.(2)
برخی فرموده اند:
اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد، کراهت شدید دارد.(3)
بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای، این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است؛ مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود، حرام است.(4)
بنابر فتوای آیت الله تبریزی، آمیزش با همسر از عقب، بنابر احتیاط واجب، جائز نیست.(5)
به هر حال، چه این عمل جایز باشد و چه نباشد، باید توجه داشت که:
این کار عملی غیر طبیعی است و چه بسا تکرار آن مشکلاتی را در سیستم گوارش و دفع مدفوع، برای زن به وجود آورد.
پی نوشت ها :
1. آیات عظام: خویی، ‌اراکی و سیستانی؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلة 450 و ذیل آن.
2. امام خمینی، همان.
3. همان، آیت الله فاضل.
4. آیت الله خامنه ای، پاسخ سوال های مورد ابتلا ، س 65.
5. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، س 1463.