حکم جلق زدن چیست؟و چه اشکالی دارد؟
ایا نزدیکی با حیوان گناه است؟

پرسش: جلق
شرح : حکم جلق زدن چیست؟ چه اشکالی دارد؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز
استمنا و خود ارضايي(جلق) آن است که انسان با خود کاري کند و شهوت خود را تحريک کند که مني از او بيرون آيد. خود ارضايي حرام و گناه کبيره است . عوارض نامطلوبی در دنیا و آخرت دارد . ضرر هاي زياد بر جسم و روح انسان وارد می کند.(1) کسي که مرتکب خود ارضايي شده ،واجب است توبه کند . از خداي خود طلب عفو و بخشش نمايد. اگر واقعا توبه کند و تصمييم برترک گيرد ، خداوند مي بخشد.
در صورتی که در اثر خود ارضایی منی از انسان خارج شود، برای نماز باید غسل جنابت انجام بدهد.
لطفا هرگاه سوال شرعی می پرسید ،نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر
مرجع شما پاسخ بدهیم .
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم, بخشی از مسائل کثیرالابتلا,م134.

پرسش:
نزدیکی با حیوان گناه است؟
پاسخ:
نزدیکی و جماع با حیوان گناهی بزرگ است . در صورت ارتکاب این عمل انسان باید توبه کند و از خداوند بخواهد که او را ببخشد.(1)
در اثر نزدیکی با حیوان حلال گوشت ، گوشت آن حرام می شود . باید حیوان ذبح شود و لاشه آن سوزانده شود . اگر حیوان برای دیگری باشد ،باید پول آن را به صاحبش بدهد.(2)

پی نوشت ها:
1. آیت الله مکارم ، استفتائات جدید ، ج1 ، س 1000.
2 .آیت الله مکارم ، توضیح المسائل ، م 2263.