نقل شده که قیامت 50موقف دارد که هرکدام 1000سال طول میکشد ایا برای همه است یا برای عده خاص چگونه اسرع الحاسبین بودن خدا با 50000سال حسابرسی قابل توجیه است

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
آنچه درباره طولانی بودن روز قیامت مطرح است ، در قرآن کریم به صراحت آمده:
«تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه ؛(1) فرشتگان و روح در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است، به سوی خدا بالا می‌روند».
پنجاه هزار سال از این نظر است که آن روز به حسب سال های دنیا تا این حد ادامه پیدا می‌کند. در برخی آیات مقدار روز قیامت یک هزار سال آمده :
«ثم یعرج الیه یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون؛ (2) در روزی که مقدارش به حساب اوقات دنیوی هزار سال است، به سوی او باز می‌گردند».
از این آیه معلوم می‌شود که محاسبه روز قیامت به پنجاه هزار سال و یا هزار سال به اساس مقیاس روزهای دنیوی است. از این رو به صراحت فرمود: «مما تعدون» . باید توجه داشت که در آیه اول مقدار مجموع قیامت را بیان فرموده و در آیه دوم تنها مقدار یکی از مواقف را بیان کرده چون قیامت پنجاه موقف دارد. هر موقف آن هزار سال طول می‌کشد و در نتیجه پنجا هزار سال می‌شود. (3)
طولانی بودن روز قیامت همگانی نیست، زیرا مقصود از طولانی بودن روز قیامت و مواقف پنجاه گانه آن این است که مجرمان و گناهکاران مورد حساب و بازخواست قرار می‌گیرند . مواقف و ایستگاه‌هایی برای آنان وجود خواهد داشت که باید از آن ها عبور نمایند تا سرنوشت نهایی آنان از نظر بهشت و دوزخ روشن گردد.
بنابراین هر کس به گونه‌ای که در دنیا عمل کرده است، در مواقف قیامت معطل خواهد شد . در نتیجه آن کس که در دنیا به هنگام اجرای فرامین الهی با آغوش باز و طیب خاطر، فرمان پذیر بوده و احساس سنگین و خستگی نکرده است، از مواقف قیامت نیز با شادمانی و سرور خواهد گذشت . آن کس که فرامین الهی را چون بار گرانی تلقی کرده و احیانا از اجرای آن سرباز زده است، از مواقف قیامت نیز به سختی عبور خواهد کرد . گذشتن از آن ها برای او بسیار طولانی خواهد بود. (4)
از رسول خدا (ص) درباره طولانی بودن روز قیامت پرسیده شد، فرمود: «والذی نفس محمد بیده انه لیخف علی المومن حتی یکون اخف علیه من صلاه مکتوبه یصلیها فی الدنیا ؛(5) قسم به کسی که جان محمد به دست اوست، آن روز برای مومن سبک و آسان‌تر می‌شود از یک نماز واجب که در دنیا می‌خواند» .
با توجه به این بیان معلوم می‌شود که سریع الحساب بودن خداوند جای تردید نیست . در یک آن و کمتر از لحظه‌ای می‌تواند به حساب همگانی رسیدگی نماید، ولی آنچه درباره مواقف طولانی قیامت مطرح است ، مربوط به حال گناهکار است که باید در مدت طولانی آن مسیر و منازل و مواقف را طی نماید تا هم کیفر خود را بچشد و هم تا که به پای حساب می‌رسد. بسیاری از بار گناهان آنان کاسته شود.
از این رو آن مواقف طولانی برای مومن کمتر از مدت زمان نماز واجب که در دنیا خوانده طول می‌کشد. بنابراین خداوند سریع الحساب است ،ولی روندگان گناهکار باید مسیر منازل قیامت را به مدت پنجاه هزار سال طی کنند تا کیفر شوند.

پی‌نوشت‌ها:
1. معارج (70) آیه 4.
2. سجده (32) آیه 5.
3. منشور جاوید ج 9، ص 310، نشر موسسه امام صادق، قم 1369 ش .
4. همان ص 311، تفسیر نمونه ج 25، ص 17، نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی‌تا .
5.بحار الانوار، ج 7، ص 123، نشر دار الاحیاء لتراث العربیي، بیروت، 1403 ق .