با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
اگر مقصودتان از خوردن آلت در فرض سؤال ، بوسیدن و لیسیدن آلت تناسلی باشد ، اشکال ندارد . زن و شوهر به هر شکلي که مايل باشند و رضايت داشته باشند ، مي توانند از يکديگر لذت ببرند، ولي شايسته است از کارهايي که با کرامت انساني سازگار نيست ، پرهيز کنند . ( 1 )

پي نوشت :
1. آيت الله مکارم شيرازي، بخشي از مسائل کثير الابتلا ، مسئله 93.