با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود، جنب مي شود.
اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه، جنب نمي شود و غسل لازم نيست. (1)
بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد (با رعشه يا بي رعشه) و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود ، چون به اوج شهوت نرسيده ، جنب نمي شود .
رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند.(2)
اگر فعلا شک داري که قبلا مني از تو خارج شده يا نه، بايد به شک خود اعتنا نکني .
اگر اعمالي در آن زمان انجام داده باشي ، صحيح است و نياز به انجام دوباره ندارد.

پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت، سوال 171؛
2. همان س 93.